SYD Vakıfları Personeline İkramiye Ödenmesine İlişkin Duyuru


16/02/2014 tarih ve 2012/1 sayılı SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Usul ve Esasların 11′inci maddesi hükmü

“Personele her yılın Ocak ve temmuz aylarında birer sözleşme ücret tutarında ikramiye ödenir. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen bu ikramiyeler ilave tediye niteliğinde olup personele ayrıca ilave tediye ödemesi yapılmaz. Personele, bu ikramiyeler dışında Mütevelli Heyetince teşvik amaçlı olarak her ne ad altında olursa olsun ayni veya nakdi ödeme yapılamaz” şeklindeydi.
Ancak, uygulamada, bu ikramiyeler peşin ödendiği için ikramiye ödeme tarihlerinden sonra göreve başlayan personel açısından hak kaybı oluşmaktaydı. Aynı şekilde, ikramiye ödendikten sonra görevden ayrılan personel açısından, peşin ödenen ikramiyenin geri alınması gerekmekte olduğundan, iade aşamasında bazı sorunlar ile karşılaşılmaktaydı.
Bu sorunların önüne geçilebilmesi ve söz konusu ödemelerden her bir personelin adil bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla, söz konusu madde hükmü, 06/05/2014 tarih ve 2014/2 sayılı Fon Kurulu kararının 5.1 maddesiyle “Personele her yılın Ocak ve temmuz aylarında birer sözleşme ücret tutarında ikramiye ödenir. Personelin işe başlaması, işten ayrılması veya ücretsiz izinli olması durumunda 6 aylık dönem içerisinde çalışmış olduğu gün sayısına oranlamak suretiyle ikramiye ödemesi yapılır. İkramiyeler ilave tediye niteliğinde olup personele ayrıca ilave tediye ödemesi yapılmaz. Personele, bu ikramiyeler dışında Mütevelli Heyetince teşvik amaçlı olarak her ne ad altında olursa olsun ayni veya nakdi ödeme yapılamaz” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu ilke kararı neticesinde;
Vakıf personeline her yılın Ocak ve Temmuz ayında yapılacak olan ikramiye ödemesi 6 aylık dönem içerisinde çalışmış olduğu gün sayısına oranlanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
Bu doğrultuda, Fon Kurulu kararı uyarınca Temmuz 2014 ayında yapılması gereken ödeme, Ocak 2015 ayında yapılacaktır. Söz konusu değişiklik bir hak kaybı olmayıp, ödeme zamanından sonra göreve başlayan personel de görev yaptığı aylar için bu haktan yararlanabilecektir. Ayrıca, görevden ayrılan personel için de peşin yapılan ödemenin geri iade edilmesi gibi sorunlar ile karşılaşılmayacaktır.
Tüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına önemle duyurulur.