Kapanacak idarelerin Mart 2014 dönemine ait Muhtasar beyanname verirken

Bundan sonraki ay/aylarda beyanın Var/yok seçeneğini Yok olarak seçmelerini tavsiye ederiz.