Özellikle Mahalli idarelerde, sözleşmeli personel çalıştırılmasında ve zam ve tazminat cetvelinde yer alan ünvanların mezuniyeti 3795 sayılı kanunda belirtilmiştir.

Gördükleri meslekî teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına "teknisyen",
b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",
d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve meslekî eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",
e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis",

Unvanı verilir.


Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.

Ayrıca Lise sonrası 4 yıılık mühendislik fatültelerinden mezun olanlarada "mühendis" unvanı verilir.