Ücret; bir kişinin yaptığı işin karşılığıdır. Ücretin belirlenmesinde asgari ücretten az olmamak üzere iki tarafın(İşveren ve işçinin) serbest iradesi vardır.

Maaş; yapılan işin değil, işgal edilen memuriyetin karşılığıdır. Maaş serbest irade ile değil, memurun işgal ettiği memuriyetin idari hiyararşi içindeki önemine göre değişir. Maaş kişilere göre değil görevlere göre, kanun ve düzenleyici işlemlerle belirlenir.

Maaş, idare tarafından tek taraflı belirlenir iken 2012 yılında "kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı" tanınması ile idare tarafından tek yanlı belirlenme şekli, sonu tek ile biten yıllarda yapılan ve en fazla 2 yıl için geçerli olan toplu sözleme hakkı ile bir yerde sona ermiştir.