6183 sayılı kanunun 1. maddesi gereceğince Kamunun Asli (Esas, birinci derecede olan) Alacakları;
1-Vergiler
2- Harçlar
3- Resimler
4- Vergi ve Para Cezaları ( Vergi ziyaı, usulsuzlük gibi )
5- Mahkeme takip ve tahkik(Soruşturma) Masrafları
6- Kamu Hizmeti Uygulamasından Doğan Alacaklar ( Sözleşmeler, Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmelerden doğan alacaklar hariç)


Fer'i Alacaklar; ( Asli Kamu alacaklarının vadesinde ödenmemesinden doğan alacaklar)
- Gecikme Zammı
- Gecikme Faizi
- Tecil Faizi
- Haksız Çıkma Zammı
- Pişmanlık Zammı
gibi alacaklardır.

Asli alacak hangi hukuki rejime tabi ise, ona bağlı feri alacakta aynı hukuki rejime tabi olur.