Belediye Kanununun 75. maddesinde geçen


"c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar..."

ifadesinde geçen

Kamu Yararın Çalışan Derneklerin
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşların
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıfların

İsimleri