Kamu İdareleri : Belirli bir coğrafi alanda yaşayan insanların bir araya gelerek oluşturdukları ve hukukun kendilerine kişilik tanıdığı topluluklara Kamu İdareleri adı verilir. (Bir diğer ifade şekli kişi topluluğudur)

Kamu İdareleri 4 tanedir.
1- Devlet ( Ülke sınırları içerisinde oturan insanlardan)
2- İl Özel İdareleri ( İl sınırında yaşayan insanlardan)
3- Belediyeler (Belde sınırları içeriisnde yaşayan insanlardan)
4- Köyler (Köy sınırları içerisinde oturan insanlardan)

oluşmuş Kamu tüzel kişilikleridir ve Kamu İdaresi şeklinde ifade edilir.

Kamu Kurumu : Devletin belirli bir mal varlığını, belli bir kamu yararı amacının gerçekleşmesine tahsis etmesi suretiyle kurmuş olduğu Kamu tüzel kişiliklerdir. Kamu Kurumu olarak ifade edilirler (Bir diğer ifade şekli Mal topluluğudur.)

Kamu Kurumları kendi içerinde;
 1. İdari kamu kurumu (Orman genel Müdürlüğü, karayolları genel Müdürlüğü, Beden terbiyesi ve Spor Gen. Müd. gibi)
 2. Sosyal Kamu kurumu (Sosyal Güvenlik Kurumu, İş kurumu)
 3. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumu (Üniversiteler, Tübitak, Todaie, TRT, Devlet Tiyatroları vb. gibi)
 4. Düzenleyici ve Denetleyiic kamu Kurumu ( RTÜK, BDDK, EPDK vb gibi)
 5. Kamu Kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları (Barolar Birliği, Tabibler odası, Eczacılar Odası, TSO, Ziraat odaları vb. gibi)
 6. İktisadi Kamu Kurumu (KİT - Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak Devlete ait olan Kamu Kuruşul ve ortaklıklarıdır)
  1. İktisadi Devlet Teşekküleri (İDT - T.C.Ziraat Bankası gibi)
  2. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK - Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi)
  3. Müessese (Müessese : Sermayesi bir başka KİT ne ait olan kuruluştur. Silah Sanayi Müessesesi gibi)
  4. Bağlı Ortaklık (Bağlı Ortaklık : Müessese gibi sermayesi bir başka KİT ne ait olan kuruluştur. FİŞEKSAN gibi)


şeklinde, belli uzmanlık alanlarına göre sınıflandırlımışdır.