Merkezi idarenin taşra örgütü olan il ile mahalli idare olan il aynı coğrafi sınırları paylaşmaktadır. Mahalli idare olarak il, merkezi idareden tamamen ayrı olup, devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. Merkezi idarenin taşra örgütü olan il idaresine " İl Genel İdaresi", mahalli idare birimi olan il idaresine ise "İl Özel İdaresi" ismi verilir.
Bu iki ilin coğrafi sınırları aynı olup, İl Özel İdaresi bu sınırlar içerisinde yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Buna karşılık il genel idaresi, merkezi idarenin tüm ülke düzeyinde yürüttüğü hizmetlerin il sınırları içersinde de yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.