İş davalarında zamanaşımı , hak düşürücü süreler

Dava Türü Zamanaşımı-Hak Düşürücü Süre
Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Takip veya Dava tarihinden itibaren geriye 5 yıl
Hafta tatil ücreti alacağı Takip veya Dava tarihinden itibaren geriye 5 yıl
İhbar tazminatı alacağı Fesih tarihinden itibaren 10 yıl
Kıdem tazminatı alacağı Fesih tarihinden itibaren 10 yıl
İşe iade davası Fesih tarihinden itibaren 1 ay
Kötüniyet tazminatı Fesih tarihinden itibaren 10 yıl
Sendikal tazminatı Fesih tarihinden itibaren 10 yıl
Ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı Fesih tarihinden itibaren geriye 5 yıl
Ücret alacağı Fesih tarihinden itibaren geriye 15 yıl
Yıllık izin ücreti alacağı Fesih tarihinden itibaren geriye 5 yıl