Konunun kaynağı 3046 sayılı kanundur. Listelemede eksiklikler olabilir.

Ana Hizmet Birimleri: Belediyenin hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten birimlerdir.Belediye hizmetleriyle ilgili birimler (Fen İşleri, Zabıta, İtfaiye, İmar vb.)

Danışma ve Denetim birimleri: Üst Yöneticiye ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulunan birimlerdir. ( Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler/strateji geliştirme birimi, Danışmanlar)

Yardımcı Birimler : Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her belediyede zorunlu olarak yürütülmesi gereken idari, mali, gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli birimlerdir. (Özel kalem, destek hizmetleri gibi)