Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin kendisi için % 50'si
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5'i
  • 3. Çocuk için % 10'u
  • Diğer çocuklar için % 5'i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12'sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır

5. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması
Asgari geçim indirimi (A.G.İ.) tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına bu Tebliğin "3. Uygulamanın Esasları" başlıklı bölümünde yer alan oranların uygulanması ile bulunan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen oranla çarpımı sonucu bulunur.


A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15

Bekar bir çalışanın 2016 yılı asgari geçim indirimi hesabı
Asgari geçim indirimi oranı %50

Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı : 1.647 x 12 = 19.764
(19.764 x % 50 ) x %15 = 1.482,30
1 yıl için faydalanacağı asgari geçim indirimi toplamı 1.482,30 TL
aylık asgari geçim indirimi 1.482,30 /12 = 123,525 (3.hane yuvarlanınca) 123,53 TL

Evli 1 çocuklu bir çalışanın 2016 yılı asgari geçim indirimi hesabı
Asgari geçim indirimi oranı %50 + %10+%7,5 = %67,5

Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı : 1.647 x 12 = 19.764
(19.764 x % 67,50 ) x %15 = 2.001,105 (3.hane yuvarlanınca) 2.001,11 TL
1 yıl için faydalanacağı asgari geçim indirimi toplamı 2.001,11 TL

aylık asgari geçim indirimi 2.001,11 /12 = 166,759 (3.hane yuvarlanınca) 166,76 TL

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.

Asgari geçim inidirimi asgari ücret hesabındaki gelir vergisini geçemeyeceği için alınabilecek en yüksak asgari geçim indirimi Oran olarak %85, 2016 yılı için rakam olarak 209,99 TL.


italik kısımlar 265 Seri No'lu Gelir Vergisi genel tebliğinden alıntıdır.