Buna göre, 1/1/2016-30/6/2016 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak
aylık katsayısı (0,088817),
memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,390277),
iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,028165) olarak belirlenmiştir.

Duyurunun tamamı Bumko'http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/9667...B8F6D433C50622nun sayfasındadır.