5604 sayılı kanunun

"MADDE 1 - (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.
(2) Son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Hükümleri uyarınca ve bu mali tatil dönemi ile Ramazan Bayramınında iç içe girmesi sonucuYerel yönetimlerverilecek;2014-5. dönem SGK aylık Bildirgelerinin,
2014-7. Dönem Memur Kesenek Bildirimlerinin,
1 Temmuz / 21 Temmuz 2014 tarihlerine denk gelen işçi giriş/çıkış bildirimlerinin,
Maliyeye verilmesi gereken 2014 Haziran ayına ait Muhtasar,KDV ve Damga beyannamelerinin

son verilme tarihi 31 Temmuz 2014
yine son ödeme tarihleride 31 Temmuz 2014'dür.