+ Cevap Ver
9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Şu an Genel Konular / Duyurular / Sınavlar kategorisindeki 2014 ve 2015 Yılı Hesap Planında Yapılan Değişiklik Hakkında isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  2014 ve 2015 Yılı Hesap Planında Yapılan Değişiklik Hakkında

  Sayıştay Başkanlığının görüşü ile 2014 yılı için Mahalli İdareler Hesap planında değişikliğe gidilmiştir. Muhasebat Müdürlüğünün yazısında;

  250-Arazi ve Arsalar Hesabı,
  251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı,
  252-Binalar Hesabı,
  253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı,
  256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı ve
  258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında kayıtlı tutarlar,

  2014 yılı detaylı hesap planındaki uygun hesap ve yardımcı hesaplara ayrıştırılarak devrettirilecektir.


  şeklinde belirttiği üzere, idarelerin ilerleyen günlerde sorun yaşamaması ve KBS veri girişlerinde uyarı mesajları ile karşılaşmaması için 2013/2014 devir işlemlerinde yeni kodlara göre işlem yapmaları kendileri için iyi olacaktır.

  Muhasebat Genel Müdürlüğünün Yazısı

  Yazı Eki

  2014 Mahalli İdareler Hesap Planı
  Konu Ferruh Atalay tarafından (26 Ekim 2014 Saat 04:22 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Güncel hesap planını muhasebatın sayfasından kontrol etmekte fayda var. Sürekli değiştiriliyor.

  İlgili Link

  "Fakat bizce bunun çokta doğru olmadığını belirtmek isterim. Zira ortada bir yönetmelik var ve muhasebat sayıştayın istediği ile maliye bakanlığınının isteği ile sürekli hesap planında oynama yapıyor ama yönetmelikte bunları açıklayıcı bir ilave yapma yoluna gitmiyor."

 3. #3
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  KBS sayfasındaki duyurudur

  MAHALLİ İDARELER DETAYLI HESAP PLANINDA 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258 HESAPLARDA 2014 YILI İÇİN YAPILAN GÜNCELLEMELERE İLİŞKİN KBS DUYURUSU (05.02.2014)
  Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 26/12/2013 tarihli ve 90192509-210.05.02-13582 sayılı genel yazısı ile 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252 Binalar, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 257 Birikmiş Amortismanlar, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar ve 500 Net Değer hesaplarının detay kodlarında 2014 yılı için yapılan değişiklikler ile 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabının kaldırılması ile bu hesaplarla ilgili olarak 2013 yılı dönem sonunda devretmeyecek detay hesap kodları açıklanmıştır. (İlgili yazıya www.muhasebat.gov.tr adresinde Duyurular/Tüm Duyurulara Ulaşın bölümünde bulunan “2014 Yılına Devretmeyecek Hesaplara İlişkin Genel Yazı ve Ekleri” başlığından ulaşılabilir.)
  Buna göre;
  - 250, 251, 252, 253, 257, 258 hesaplarda 2014 yılında yeni açılan detay kodları KBS ye tanımlanmış olup veri girişleri bu hesap kodları üzerinden yapılacaktır.
  - Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) 2014 yılı Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planında 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı yeniden düzenlenmiş ve 2013 yılında kullanılan detay kodları kaldırılmıştır.
  -2013 yılında kullanılan bazı hesap kodları 2014 yılında farklı bir isimle yeniden tanımlandığından, genel yazı eki dönüşüm tablosunda yer alan kodlardan aşağıda gösterilenler 2013 yılında kullanılan detay kodlarıyla çakışmaktadır. KBS’ye veri girişleri yapılırken genel yazı eki dönüşüm tablosunun ve aşağıdaki belirtilen detay kodlarının dikkate alınması gerekmektedir.

 4. #4
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  6360 sayılı kanun ile alakalı KBS sistemindeki yazı

  Dosya

 5. #5
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  KBS Duyurusu

  ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ NAZIM HESAPLARIN TANIMLANMASI (30.12.2014)
  23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, geçmişteki bir olay dolayısıyla gelecekte belirli koşulların gerçekleşmesi halinde kamu idaresi lehine veya aleyhine doğması muhtemel olan varlık veya yükümlülükleri gösteren nazım hesaplarından üretilecek Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülük tablosu Bakanlığımızca hazırlanacaktır.
  Bu amaçla, genel yönetim sektörü kapsamında yer alan merkezi yönetim kapsamındaki bütçe dışı kurumların ; Kamu Harcama Bilişim Sistemi KBS üzerinden gönderecekleri mizanda bulunması gereken 910-911; 912-913;914-915;920-921;940-945 vb. nazım hesaplar (KBS) tanımlanmıştır. Mahalli idarelerde ise zaten bu hesaplar tanımlı durumda olduğu için bu güne kadar olduğu şekilde gönderilmeye devam edecektir.
  Bu çerçevede; Aralık ayından itibaren söz konusu kurumların KBS üzerinden gönderecekleri mizanlarda adı belirtilen hesapların da bulunması gerekmektedir. Kendi mizanında başka bir hesap kodunda muhasebeleştirilmiş olan bu nitelikteki hesapların ise yukarıda adı belirtilen hesaplara dönüştürülerek KBS ye girilmesi gerekmektedir.
  Bu hesaplarla ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
  910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI Bu hesap, muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile şahsi ve garantiye ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır.
  911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI Bu hesaba, alınan teminat mektupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.
  912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI Bu hesap, muhasebe birimlerine kişi malı olarak teslim edilen menkul kıymetler ile bunlardan paraya çevrilenler, başka muhasebe birimlerine gönderilenler ve ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır.
  913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI Bu hesaba, kişilere ait menkul kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.
  914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI Bu hesap, teminat ve depozito olarak verilen teminat mektupları ve bunlardan geri alınanlar bu hesaba kaydedilerek izlenir.
  915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI Bu hesap, "914-Verilen Teminat Mektupları Hesabı" ile karşılıklı çalışır.
  920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI Bu hesap, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarları ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.
  921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI Bu hesaba, gider taahhütleri hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

 6. #6

 7. #7
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Mahalli İdareler 2015 yılı Hesap Planı

  Deşiklikler:

  630.03.05.01.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
  630.03.05.01.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri

  830.03.05.01.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
  830.03.05.01.11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri

  Hesap kodları ilave edilmiş.
  (Görebildiğimiz Kadarı ile) Başkada bir değişiklik yoktur

 8. #8
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  2016 Mali Yılı İçin Yapılan Değişiklikler

  2015 - 2016 yılı dönüşüm tablosu

  Buradan
  veya
  buradan indirilebilir.

  Mahalli idareler 2016 yılı hesap planı

 9. #9
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Mahalli İdareler hesap planında 368/438 li hesapların yardımcı kodlarında değişiklik olmuş.

  Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayfasındaki ilgili duyuru  Bir süre sonra KBS veri giriş ekranında eski hesaplar kullanıma kapatılacak galiba.
  Konu Ferruh Atalay tarafından (24 Mayıs 2016 Saat 09:08 ) değiştirilmiştir.

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Kik Parasal Limitler
  By Ferruh Atalay in forum Kamu İhale Mevzuatı
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 21 Ocak 2017, 17:17
 2. 2014-2015 Asgari Ücret Tutarı Karşılaştırması
  By Ferruh Atalay in forum İşçi
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03 Ocak 2016, 18:59
 3. 2014 yılı Norm Kadro Cetvelleri
  By Ferruh Atalay in forum Kararlar & Evlendirme vb. Konular
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23 Eylül 2014, 20:43
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26 Şubat 2014, 16:28
 5. 2014 yılı Maaş Zammı Kesinleşti
  By Ferruh Atalay in forum Memur
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04 Ocak 2014, 20:50

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0