Muhasebe açılış kaydına esas alınacak mali yıl başında yapılacak işlemler genel olarak;

1- Önceki dönem 31 aralık tarihli alınan Bilanço hesaplarının, dönem başı bilançosu olarak kaydedilmesi, bu sayede yevmiye ve büyük defterin il kayıtlarınında oluşturulması. (Geçen yıldan devreden 100-591 arası hesaplar.)

2- Önceki dönem olumlu/olumsuz faaliyet sonuçları hesaplarının aktarımı;

Önceki dönem, şayet olumsuz ise 591 hesabına alınmıştır. Bu durumda yeni mali yıl açılışında
591.......................X(Alacak)
580....X(Borç)

kaydı ile 591 hesabı kapatılır.
580 ve 591 hesabı pasifi düzenleyici hesaplar olduğu için ilk kayıt yerleri farklılık göstermektedir, bu konuda Hesap Planı isimli çalışmamız incelenebilir

Önceki dönem, şayet olumlu ise 590 hesabına alınmıştır. Bu durumda yeni mali yıl açılışında
590....X(Borç)
570..........................X(Alacak)

kaydı ile 590 hesabı kapatılır.

3- Mali yıl Bütçe ödeneklerinin kaydı.

4- Önceki dönemde ödenen maaşlardan yeni yılıda kapsayanların alındığı 162 hesabın kapatılması
162....................................X(Alacak)
630.... ..............X (Borç)

5- Günlük yevmiye kayıtları ve varsa şayet 165 hesabında takip edilen avansların kapatılması işlemeleri şeklide yeni mali yıl işlemleri devam ettirilir.