2886 sayılı kanunun 17. maddesinde düzenlenmiştir

- Günlük gazete çıkan yerlerde ihalenin ilanı, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde, en az 1 gün aralıklarla yayınlanmak sureti ile 2 defa yapılır.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden , son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

- Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, aynı süreler gözetilerek, Hükümet ve belediye binalarında ilan tahtalarına asılacak yazılarla ve belediye yayın araçları ile yapılır.

- Tahmini bedeli her yıl bütçe kanunu ile belirlenen miktarı (2015 yılı için 562.000 TL) aşan ihale ilanı, tirajı göz önüne alınarak, ilin Basın İlân kurumunca tespit edilen günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce yapılır.

- Tahmini bedeli yukarıdaki miktarın 3 katını aşan ihalelerin ilanı, ihale tarihinden en az 10 gün önce 1 defa resmi Gazetede yapılır.

- Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler de ilan, idarenin iradesine bağlıdır.

İlanda bulunması gerekli bilgiler kanunun (2886 sayılı) 18. maddesinde düzenlenmiştir.