09- Yedek ödenek tertibinden diğer tertiplere aktarma Encümen Kararı ile olur.

Encümen aynı zamanda bütçede gerekli tertipler açmaya ve bu tertiplere aktarma yapmayada yetkilidir.