+ Cevap Ver
6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Şu an Bütçe / Kesin Hesap kategorisindeki Personel Gideri Oranı Hesabı isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Personel Gideri Oranı Hesabı

  5393 s.k. Madde 49

  "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir. "


  Madde içinde geçen 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayıları;
  1991 Yılı (1992 Yılında Uygulanacak) % 54,1
  1992 Yılı (1993 Yılında Uygulanacak) % 61,5
  1993 Yılı (1994 Yılında Uygulanacak) % 58,4
  1994 Yılı (1995 Yılında Uygulanacak) % 107,6
  1995 Yılı (1996 Yılında Uygulanacak) % 99,5
  1996 Yılı (1997 Yılında Uygulanacak) % 72,8
  1997 Yılı (1998 Yılında Uygulanacak) % 80,4
  1998 Yılı (1999 Yılında Uygulanacak) % 77,8
  1999 Yılı (2000 Yılında Uygulanacak) % 52,1
  2000 Yılı (2001 Yılında Uygulanacak) % 56,0
  2001 Yılı (2002 Yılında Uygulanacak) % 53,2
  2002 Yılı (2003 Yılında Uygulanacak) % 59,0
  2003 Yılı (2004 Yılında Uygulanacak) % 28,5
  2004 Yılı (2005 Yılında Uygulanacak) % 11,2
  2005 Yılı (2006 Yılında Uygulanacak) % 9,8
  2006 Yılı (2007 Yılında Uygulanacak) % 7,8
  2007 Yılı (2008 Yılında Uygulanacak) % 7,2
  2008 Yılı (2009 Yılında Uygulanacak) % 12
  2009 Yılı (2010 Yılında Uygulanacak) % 2,2

  2010 Yılı (2011 Yılında Uygulanacak) % 7,7
  2011 Yılı (2012 Yılında Uygulanacak) % 10,26

  2012 Yılı (2013 Yılında Uygulanacak) % 7,80
  2013 Yılı (2014 Yılında Uygulanacak) % 3,93


  2014 yılı Mayıs ayı Personel gideri Hesabı;

  Gerçekleşen en son yıl bütçe geliri = 31.12.2013 tarihli 800 hesabının alacak bakiyesidir.
  yeniden değerleme oranı ile çarpılarak bulunacak miktar : 31.12.2013 tarihli 800 hesabının alacak bakiyesinin % 3,93 oranında arttırılmış halidir.

  Personel gideri: 2014 yılı için Gider bütçesindeki 01-Personel Giderleri toplamıdır.

  Belediyenin 2013 yılı sonu 800 alacak bakiyesi 2.755.900,00 TL
  15.05.2014 tarihi itibari ile Gider Bütçesinin 01- Personel Giderleri sınıflandırmasının toplamı 350.000 TL olduğu düşünülürse;

  2.755.900 x 1,0393 = 2.864.206,87

  Personel Gideri Oranı : 350.000 x 100 / 2.864.206,87 = % 12,22 olacaktır.

  Aynı Belediyenin 2014 yıl sonu Gider Bütçesinin 01- Personel Giderleri sınıflandırmasının toplamı 830.000 TL olduğu düşünülürse;

  Personel Gideri Oranı : 830.000 x 100 / 2.864.206,87 = % 29 olacaktır.

  Personel gideri oranı yeni personel alımı (Memur, Geçici ve/veya Sürekli İşçi ve Sözleşmeli) yapılacağı zaman hesap edilmesi gereken bir orandır. Böyle bir durum yok ise hesaplama yapmaya gerek yoktur. 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Yukarıdaki açıklama biraz kafa karıştırı olmuş sanırım.

  2015 yılında personel alabilirmiyim alamazmıyım, alabilirsem kaç tane alabilirim gibi bir sorunun cevabı için;

  Mevcut Bilgiler:
  2015 yılı için
  Dönemler 2015-1 2015-2
  Yan Ödeme Katsayısı 0,025081 0,025834
  Taban Aylık Katsayısı 1,23858 1,27574
  Katsayı 0,079095 0,081468

  1 tanesi 5510 sonrası olmak üzere toplam 11 memuru ve 10 işçisi olan bir belediyenin 2015 personel gideri için;
  memur personelin maaş hesabına esas bilgileri aşağıdaki gibi olsun
  İlgili DRC KDM gösterge Ek
  Gösterge
  Ek
  Ödeme %
  Tazm. Or. (%) Ek Tazminat Or. % Yan Ödeme Puanı Aile Yardımı Sayısı Çocuk Yardımı Sayısı Kıdem Taban aylık
  5510 sonrası 1. memur 6 1 760 1150 130 135 40 2850 1 2 3 1000
  5510 öncesi 1. memur 2 6 1440 1100 170 100 1100 1 2 24 1000
  5510 öncesi 2. memur 2 3 1265 1100 55 100 1200 1 4 22 1000
  5510 öncesi 3. memur 5 7 1020 45 80 675 1 3 20 1000
  5510 öncesi 4. memur 4 2 950 650 55 100 1200 1 1 20 1000
  5510 öncesi 5. memur 4 2 950 650 55 100 1150 2 20 1000
  5511 öncesi 6. memur 5 3 895 49 90 675 19 1000
  5510 öncesi 7.. memur 3 1 1020 800 55 100 675 1 0 20 1000
  5510 öncesi 8. memur 4 2 950 45 90 500 1 0 20 1000
  5510 öncesi 9. memur 5 1 835 49 90 500 1 0 20 1000
  5510 öncesi 10. memur 4 2 950 45 90 500 1 0 20 1000
  5510 sonrası Toplam - - 760 1150 130 135 40 2850 1 2 3 1000
  5510 öncesi toplam - - 10275 4300 623 940 0 8175 8 12 205 10000

  Burada çocuk yardımı 0-6 yaş olanlar için 1 fazla yazılmışdır.

  belediyenin 10 işçisi için ise;
  Giderler Günlük Faydalanan gün Tutar günlük -2015-2 Tutar
  1 Yevmiye 90 10 30 27.000,00 90 27.000,00
  2 Yemek 9 10 30 2.700,00 9 2.700,00
  3 Yakacak 9 10 30 2.700,00 9 2.700,00
  4 Direksiyon 5 5 30 750,00 5 750,00
  5 Aile Yardım 168 9 1 1.512,00 173 1.557,00
  6 Çocuk 20 8 1 160,00 21 168,00
  7 Tediye 6772 90 10 52 46.800,00 - -
  8 Sendika İkr 90 10 60 54.000,00 - -

  gibi, 2015 yılında günlük 90 TL yevmiye, günlük 9 TL yemek ve yakacak yardımı, 5 işçiye günlük 5 TL direksiyon primi, 9 işçiye aile yardımı, 8 işçiye 20 TL çocuk yardımı, yine 2015 yılında 2 defa 30 günlük sendika ikramiyesi ve 52 günlük 6772 sayılı kanun uyarınca tediye ödeneceği varsayılmıştır.

  İşçilerin 2015 ocak -haziran dönemi 01- personel gideri toplamı (1,2,3,4,5,6)*6 : 34.822*6=208.938 TL
  İşçilerin 2015 Temmuz -Aralık dönemi 01- personel gideri toplamı (1,2,3,4,5,6)*6 : 34.875*6 = 209.250 TL
  Toplamı : 418.152 TL
  İkramiyelerin Yıllık 01- Personel gideri toplamı (7,8) : 100.800
  10 işçinin 2015 yılı toplam 01-personel gideri : 518.952 TL
  Konu Ferruh Atalay tarafından (28 Aralık 2014 Saat 01:30 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Memurlar açısından; 5510 sonrası memur:
  5510 sonrası 1 ad. memur 2015-1 2015-2
  s.no AYLIK UNSURLAR TUTAR TUTAR
  1 Gösterge Aylığı 60,11 61,92
  2 Ek Gösterge Aylığı 90,96 93,69
  3 Taban Aylığı 1.238,58 1.275,74
  4 Ek Ödeme 1.014,39 1.044,83
  5 Kıdem Aylığı 4,75 4,89
  6 Yan Ödeme 71,48 73,63
  7 Özel Hizmet Tazminatı / (Ek Tazminat) 300,56 309,58
  7 Özel Hizmet Tazminatı 1.014,39 1.044,83
  8 Eş İçin Aile Yardımı 168,79 173,85
  8 Çocuk yardımı 39,55 40,73
  9 Kurum Kesenek Karşılığı
  (1+2+3+5+7) x % 18,5
  445,63 459,00
  10 BRÜT TOPLAM / (1+2+3+4+5+6+7+8) 4.003,56 4.123,68

  Kurum kesenek karşılığı 02 kodunda olduğu için brüt toplama dahil edilmemiştir.
  belediyenin 5510 sonrası 1 adet personelinin 2015 Ocak-Haziran Dönemi 01 Personel Gideri Toplamı : 4003,56*6 = 24.021,36 TL.
  2015 Temmuz-Aralık Dönemi 01 Personel Gideri Toplamı : 4.123,68*6 = 24.742,11 TL
  Toplamda 2015 Yılı 01- Personel Gideri Toplamı : 48.763,50 TL

  10 tane 5510 öncesi memurlar açısından (Toplamda)

  5510 öncesi 10 ad.memur 2015-1 2015-2
  s.no AYLIK UNSURLAR TUTAR TUTAR
  1 Gösterge Aylığı 812,7 837,08
  2 Ek Gösterge Aylığı 340,11 350,31
  3 Taban Aylığı 12.385,80 12.757,40
  4 Ek Ödeme 4.681,24 4.821,68
  5 Kıdem Aylığı 324,29 334,02
  6 Yan Ödeme 704,42 725,57
  7 Özel Hiz. Tazm. Emekli Sand. Tutarı %40 2.825,27 2.910,04
  7 Özel Hizmet Tazminatı 7.063,18 7.275,09
  8 Eş İçin Aile Yardımı 1.350,31 1.390,82
  8 Çocuk Yardımı 237,29 244,40
  9 Kurum Kesenek Karşılığı
  (1+2+3+5+7) x % 20
  3.337,63 3.437,77
  10 BRÜT TOPLAM / (1+2+3+4+5+6+7+8) 27.899,34 28.736,38

  10 adet memurun 2015 katsayıları ile 2015 yılı toplamında 01-personel gideri toplamı : 339.814,35 TL olmaktadır.

  Belediye Başkanına+ Meclis üyelerine + Encümen üyelerine (Memur-Meclisten) 01-personel gideri olarak Toplam 90.000 TL ödeneceğin kabul edersek

  Bu belediyenin 2015 yılı 01- personel gideri toplamı : 90.000 + 339.814,35 + 48.763,50 + 518.952 = 997.529,85 TL
  Ocak- Temmuz katsayı farklarınında hesaba dahil edilmesi adına toplamda 2015 yılında 1.000.000 TL personel gideri hesap etmiş oluruz.

  Bu Belediyenin nüfusunun 10.000 den az olduğunu kabul edersek :
  Bir önceki Yıl bütçe gelirinin yeniden değerleme oranı kadar artırılmış halinin % 40'ı geçmemesi için 2014 mali yılı sonunda 800- Bütçe gelirinin yeniden değerleme oranıyla arttırılmış tutarının 2.500.000 TL, yeniden değerleme oranı ile arttırılmamış halinin ise 2.271.000 TL olması gerekir.
  (yeniden değerleme oranı 2014 yılı için 10,11 olarak açıklandı)

  Bu Belediyenin nüfusunun 10.000 den fazla olduğunu kabul edersek :
  Bir önceki Yıl bütçe gelirinin yeniden değerleme oranı kadar artırılmış halinin % 30'ı geçmemesi için 2014 mali yılı sonunda 800- Bütçe gelirinin yeniden değerleme oranıyla arttırılmış tutarının 3.334.000 TL, yeniden değerleme oranı ile arttırılmamış halinin ise 3.050.000 TL olması gerekir.

 4. #4
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Bu belediyenin 2014 Mali yıl sonunda 800- Bütçe gelirinin 4.000.000 TL olduğunu kabul edelim.
  2014 yılı yeniden değerleme oranı 10,11
  2014 yıl bütçe gelirinin yeniden değerleme oranı kadar arttılmış hali : 4.000.000 + 404.400 = 4.404.400 olacaktır.

  Belediye 10.000 altı nüfusu sahip ise : 2015 yılında toplam personel gideri 4.404.400x % 40 = 1.761.760 TL yi geçmemesi lazım
  Belediye 10.000 üstü nüfusu sahip ise : 2015 yılında toplam personel gideri 4.404.400x % 30 = 1.321.320 TL yi geçmemesi lazım

  Bu durumda ;
  Belediye 10.000 altı nüfusa sahip ise fazlalığı : 1.761.760 - 1.000.000 = 761.760 TL olacaktır.
  Belediye 10.000 üstü nüfusa sahip ise fazlalığı : 1.321.320 - 1.000.000 = 321.320 TL olacaktır.

  yani 10.000 üstü nüfusa sahip bir belediye aylık 01-personel gideri 2.500 TL olan 4 adet sözleşmeli personel almayı düşünüyorsa 2015 yılında bu 4 sözleşmeli personelin yıllık gideri;

  2500x12x4 = 120.000 TL tutmakta , 1.000.000 TL mevcut personelin gideri ile beraber 2015 yılı toplam personel gideri 1.120.000 TL olacak ve yine %30 oranının altında kalacaktır.

 5. #5
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Bu belediyenin 2014 Mali yıl sonunda 800- Bütçe gelirinin 1.500.000 TL olduğunu kabul edelim.
  2014 yılı yeniden değerleme oranı 10,11
  2014 yıl bütçe gelirinin yeniden değerleme oranı kadar arttılmış hali : 1.500.000 + 151.650 = 1.651.650 olacaktır.

  Belediye 10.000 altı nüfusu sahip ise : 2015 yılında toplam personel gideri 1.651.650 x % 40 = 660.660 TL yi geçmemesi lazım
  Belediye 10.000 üstü nüfusu sahip ise : 2015 yılında toplam personel gideri 1.651.650 x % 30 = 495.495 TL yi geçmemesi lazım

  Bu durumda ;belediye nüfus durumu ne olursa olsun 2015 yılı içerisinde yeni bir personel istihdam edemeyecektir.

 6. #6
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  İdarelerin bu ve buna benzer kamu zararı çıkartılmaya yönelik konular için ilgili makamlardan görüş istemelerini şiddetle tavsiye ederiz.

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Cari Gider / Sermaye Gideri
  By Ferruh Atalay in forum Bütçe / Kesin Hesap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26 Ekim 2014, 01:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0