Anayasamıza göre, Hükümetin mali yıldan en az 75 gün önce önümüzdeki mali yıla ait Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısını ve ekli cetvelleri onaylayarak TBMM'ye sunması gerekir. Bu Tasarı TBMM'ye geldikten sonra iktidar ve muhalefet partilerinin meclisteki sandalye sayısına göre kurulacak olan Bütçe ve Plan Komisyonu'na sevk edilir. Bu Tasarının yeni mali yıldan önce görüşülüp Genel Kurula sevki ve TBMM'ce onaylanması ve mali yıl başından önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yeni mali yılın ilk günü yürürlüğe girmiş olması gerekir.

1 Kasım 2015 seçimleri nedeni ile TBMM tatile girmiş ve millitvekilleride seçim bölgelerinde dağılmış durumda. Bu haliyle bütçe tasarısının 17 Ekimde TBMM'ne sunulması zor görünüyor. Görünen 2016 bütçe kanunu hazırlanana kadar 6 ayı geçmemek üzere bir geçici bütçe ile Hükümet harcamalarının yapılacagıdır.