Büyükşehir Belediyelerinde;

Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi
Büyükşehir Belediyeleri
Özel kalem Müdürü İlgili Şef
Teftiş Kurulu Başkanı İlgili Müfettiş
Genel Sekreter Gen.Sekreter Yardımcıları
1. Hukuk Müşaviri İlgili Hukuk Müşaviri
Daire Başkanı İlgili Müdür
Bağımsız Müdürlükler İlgili Şef/Personel
İç Denetim Başkanı İlgili İç denetçiİl-İlçe belediyeleri;

Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi
İl ve İlçe belediyeleri
İlgili Müdürlükler Harcama Yetkilisinin
Belirlediği Personel(ler)
Özel Kalem Müdürü Varsa
Özel Kalem Müdürü, Yoksa Özel Kalem Giderleri için B.Başkanı
İlgili Şef, veya görevlendirilen
Personel


Bağlı İdarelerde;

Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi
Bağlı İdarelerde
Teftiş Kurulu Başkanı İlgili Müfettiş
Özel Kalem Müdürü İlgili Şef
1. Hukuk Müşaviri İlgili Hukuk Müşaviri
Daire Başkanı İlgili Müdür
İç Denetim Başkanı İlgili İç denetçi


İl Özel İdarelerinde;

Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi
Özel İdareler
Özel Kalem Müdürü İlgili Şef/personel
Teftiş Kurulu Başkanı İlgili Müfettiş
Genel Sekreter Gen.Sekreter Yardımcıları
1. Hukuk Müşaviri İlgili Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri İlgili Avukat
Daire Başkanı İlgili Müdür
İç Denetim Başkanı İlgili İç denetçi
İlçelerde Kaymakam


Mahalli İdare Birliklerinde;

Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi
Mahalli İdare Birliklerin
Birlik Başkanı İlgili PersonelÜst Yöneticiler

Üst Yöneticiler
Belediyelerde Belediye Başkanı
İl Özel İdarelerinde Vali
Birliklerde Birlik Başkanı