Gider Bütçesinin 4 bölümünden bir tanesi olan fonksiyonel sınıflandırma, idarenin yerine getirdiği hizmeti ifade eder.

Fasıl ve Bölüm : Fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyini
Kesim : Fonksiyonel sınıflandırmanın 2. düzeyini
Madde : Fonksiyonel sınıflandırmanın 3. düzeyini
Tertip : Kurumsal+fonksiyonel+finansman tipi+Ekomomik Sınıflandırmanın ilk iki düzeyini ifade eder.

Fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyi

1- Genel Kamu Hizmetleri : İdareye yasalarla görev olarak verilen hizmetleri yerine getirmek için başta başkan ve meclis olmak üzere Danışma, denetim, Bilgi işlem gibi yönetimin maliyetini gösterir.
2- Savunma Hizmetleri : Arama kurtarma, sivil savunma gibi hizmetlerin maliyetini gösterir.
3- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri : Zabıta, itfaiye, trafik gibi hizmetlerin maliyetini gösterir.
4- Ekonomik İşler ve Hizmetler: Şehiriçi ulaşım, otogar, Mezbaha, turizim, ormancılık, Toptancı halleri, balık halleri, fidanlık, yapı kontrolleri, fen hizmetleri, tellallık hizmetleri, arazi sulama gibi hizmetlerin maliyetini gösterir.
5- Çevre Koruma Hizmetleri: Kanalizasyon, atıksu uzaklaştırma, temizlik hizmetleri, çevresel etki değerlendirmesi ve planlama hizmetleri, çevre koruma hizmetleri maliyetini gösterir.
6-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri: İmar, içme suyu, park ve bahçe, hayvanat bahçesi, toplu konut ve gecekonduyu önleme, harita, aydınlatma hizmetleri maliyetini gösterir
7- Sağlık Hizmetleri : Hastane, poliklinik, ebe hemşire, zührevi hastalıklarla mücadele hirmetleri maliyetini gösterir.
8-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri : Park ve Bahçe, tiyatro, kütüphane, müze, anıt, sanat ve kültür festivalleri, müzik, konservatuar, sportif hizmetleri maliyetini gösterir.
9-Eğitim Hizmetleri :Kurslar, mesleki ve diğer eğitimlerin maliyetini gösterir.
10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri : Mezarlık, defin, muhtaçlara yardım ve diğer sosyal yardım hizmetlerinin maliyetini gösterir.

ifade etmektedir.