Cari Giderler: Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bütçe hazırlama rehberi ve merkezi yönetim bütçe kanunları ile belirlenen asgari değerleri aşmayan ve normal ömrü bir yıl ya da bir yıldan az olan mal ve hizmet alım giderleri ile faiz giderleri cari giderlerdir.

Cari Transferler: İlgili idare bütçesinden, kişi veya kurumların cari nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, karşılıksız olarak yapılan kaynak aktarımlarıdır.

Sermaye Giderler: Normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve merkezi yönetim bütçe kanunları ile belirlenen asgari değerleri aşan ödemelerdir.

Sermaye Transferleri: İlgili idare bütçesinden, kişi veya kurumların sermaye nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, karşılıksız olarak yapılan kaynak aktarımlarıdır.

1 830 01 Personel Giderleri
2 830 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3 830 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
4 830 04 Faiz Giderleri
5 830 05 Cari Transferler
6 830 06 Sermaye Giderleri
7 830 07 Sermaye Transferleri


Cari Gider : 1,2,3 ve 4. sıradadaki giderlerin toplamıdır.
Toplam Cari Gider: 1,2,3,4 ve 5. sıradaki giderlerin toplamıdır.

Sermaye Giderleri: 6. sıradaki giderlerin toplamdırı
Toplam Sermaye Giderleri: 6 ve 7. sıradaki giderlerin toplamıdır.