Çok yıllı bütçeleme 5018 sayılı kanun ile mali yönetim hayatına girmiştir. Bütçeler her yıl bir yıl arttırılmak sureti ile ve ilk yılı uygulama açısından Meclisçe kabul edilen, uygulanması zorunlu olan bütçeyi gösterir. Takip eden iki yıl ise bütçe planlaması açısından gelecek yıllar için karar organlarına tahminlerde bulunma, kamuoyuna sağlıklı bilgiler sunma özelliği taşır.