Aktarma Yapılamayacak Tertipler

a) Personel giderleri tertiplerinden,
b) Aktarma yapılmış tertiplerden,
c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden,
ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden,
d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden,
aktarma yapılamaz.

a) Personel giderleri tertiplerinden diğer tertiplere aktarma yapılamaz.

Ancak kendi tertibi içinde örneğin; 01.1 Memurlar tertibinden 01.3 İşçiler tertibine veya 01.2 sözleşmeli personel tertibine aktarma yapılabilir.

b) Aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz.
Azalan Artmaz, veren almaz, fakat yedek ödenekten birden fazla ve farklı tertibe aktarma yapılır.


c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden aktarma yapılamaz.
Ödenek alan bir tertip ödenek veremez,

ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden diğer tertipler aktarma yapılamaz. Fakat projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan ödenek diğer tertiplere aktarılabilir.

d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden aktarma yapılamaz.
Örneğin şartlı bağış ve yardımlar