1050 sayılı kanun
5018 sayılı kanun
İta Amiri----> Harcama Yetkilisi
Tahakkuk Memuru----> Gerçekleştirme Görevlisi
Sayman----> Muhasebe Yetkilisi
Ödeme Emri----> Ödenek Gönderme Belgesi
Tah.Müz. ve Ver. Emri----> Ödeme Emri Belgesi
Saymanlık İşlem Fişi----> Muhasebe İşlem Fişi

Bu ünvan değişiklikleri ihale mevzuatı veya diğer mevzuatlarda hangi belgeyi kimin imzalayacağı noktasındada önem taşımaktadır.