Salt Çoğunluk (Mutlak Çoğunlukta denilir) Katılanların yarından fazlasının aynı yönde oy vermesidir.
20 Kişilik bir toplantıda 11 kişinin aynı yönde karar vermesi/oy vermesi Salt çogunluktur.

Nispi Çoğunluk : Belli bir oy/karar oranının diğerlerinden fazla olmasıdır.
30 kişilik bir toplantıda oy/karar dağılımı sırayla; 11 kişi, 8 kişi, 5 kişi, 4 kişi, 1 kişi, 1 kişi şeklindeyse 11 kişinin verdiği oy/karar Nispi çoğunluğu ifade eder.

Salt çoğunluk gibi toplam oyların yarısından fazla olma şartı yoktur.

Nitelikli Çoğunluk : Belli bir Yüzde veya orana göre çoğunluktur. Bir toplantıda % 60 çoğunluk, veya 4/5 oranda çoğunluk gibi yüzde veya orana bağlı çoğunluktur.

15 Kişinin katıldığı bir toplantıda 2/3 oranında çoğunluk aranıyor ise, çoğunluk sayısı 10 olacaktır.
veya 20 kişinin katıldığı bir toplantıda %75 oranında çoğunluk aranıyor ise, çoğunluk sayısı 15 olacaktır.