Ücret (Brüt)
Belediye Nüfusu M.üyesi Başkan Yardımcısı
0 - 10.000 3710,28
10.001 - 50.000 4223,6
50.001 - 100.000 5250,24
100.001 - 250.000 6020,22
250.001 - 500.000 7166,86
500.001 - 1.000.000 8073,5
1.000.001 - 2.000.000 9870,12
2.000.000'den fazla 11923,4

Belediye başkanına verilen brüt ödeneğin 2/3 ünü geçmeyecek şekilde Meclis tarafından belirlenen tutarda brüt ücret ödenir. Yukarıdaki tabloda rakamlar başkan ödeneğinin 2/3 dür.

- Gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır,
- Başka şekilde faydalanmıyor ise Asgari Geçim İndiriminden faydalanır.
- İsteğine göre 5510 sayılı kanunun 4/a veya 4/c si ile Kurum ve şahıs kesintileri yapılmak kaydıyla ilişkilendirilebilir.