Belediye başkanının katılmadığı encümen toplantısına/toplantılarına, memur üyelerin başkanlık etmeleri durumunda seçilmiş üyeler gibi tam ödenek alması gerekmektedir. Fakat alınacak bu tam ödenek yine 1 ay içerisindeki 4 encümen toplantısından kaç tanesine başkanlık etmiş ise o sayıyla orantılı olmalıdır.

Nüfusu 22000 olan bir belediyede seçilmiş encümen üye ödeneği 346,49, memur üye ödeneği ise 173,25 TL dir;

1 ay içerisinde 4 defa toplanan encümene memur üye 2 defa başkan olarak 2 defade üye olarak katılmış ıse memur üyenin 1 ay için alacağı encümen ödeneği

Başkanlık yaptığı 2 toplantı için 346,49 / 4 X 2 = 173,25

Üye olarak katıldığı 2 toplantı için 173,25 / 4 X 2 = 86,62

Toplam : 259,87 TL olacakdır.