Büyükşehir Belediyelerinde Danışman Sayısı
Nüfusu 2.000.000 kadar 5
Nüfusu 2.000.000 dan fazla 10

Sayılar maksimum olup, hiç olmayacağı gibi daha az sayısı danışman sayıda belirlenebilir.