Olağan Toplantı:
- Her ayın ilk haftası gündeminin olup olmadığına bakılmaksızın toplanmak zorundadır.
- Meclis isterse yılda 1 ay tatil kararı alabilir ( Ay seçimi Meclise aittir fakat bu aylar; Bütçe-Kesin hesap görüşmeleri, faaliyet raporu,komisyon seçimleri gibi zorunlu dönemlerden birine denk gelemez)
- İlk haftadan anlaşılması gereken her ayın 1. gününe denk gelen günden sonraki aynı gün arası ayın ilk haftasıdır
( 2014 Temmuz ayının ilk haftası 1 Temmuz salı ile 8 Temmuz Salı Günü arasıdır)
- Ayın İlk haftası toplantıya başlama tarihidir. Gündeme göre meclis 7 temmuz 2014 tarihinde toplanıp 10 temmuz 2014 tarihinde toplantısını bitirebilir.
- 2429 sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen günlere rastlayan tarihlerde toplantıya ara verilebir.
- Toplantı tarihi, Bir önceki toplantıda, sene başında, seçim sonrası toplantılarında aylık veya sene bazında belirlenebilir.
- En fazla 5 gün sürebilir

Olağanüstü Toplantı:
- Çok acil bir durumun olması gerekmektedir.
- Bir yılda en fazla 3 defa olabilir
- Üyeleri B. Başkanı çağırır. (Yetki Başkandadır)
- En Fazla 1 gün sürebilir
- Acil durum dışında gündeme başka hiç bir konu alınmaz.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı:
- Ayın 2. haftası toplanır.