5393 S.K.
Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar

MADDE 27 -
Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.


Hısımlık; gerçek kişiler arasında kan, yasal evlilik veya evlat edinme şeklinde meydana gelen yakınlıktır.

Hısımlık, kan, kayın ve evlat edinme hısımlığı olarak üçe ayrılır.

A)Kan hısımlığı; Kan bağına dayanan hısımlıktır ve 2 ye ayrılır.
1 - Üst soy/Alt soy hısımlığı (kişinin kendiden önceki ve kendinden sonraki kan bağını taşıyanlarla olan hısımlıktır., anne, baba, büyükbaba, çocuk, torun gibi)
2- Yan soy hısımlığı ( Birbirinden gelmeyip ortak kökten gelen kan bağı hısımlığıdır Kardeş, amca, teyze, yeğen gibi)

B) Kayın hısımlığı : Evlenme ile doğan hısımlıktır, Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımlıkları, aynı tür ve derecelerde hısım olurlar.

C) Evlatlık hısımlığı: Evlat edinen ile evlat edinilen arasındaki hısımlıktır ve kan hısımlığının özelliklerini taşır.

Hısımlık dereceleri: Hısımlık derecesi aradaki doğum sayısına göre belirlenir.
Örneğin; baba ile oğul 1. derece, dede ile torun 2. derece, kardeş çocukları 4. derece, yeğen ile teyze 3. dereceden hısımdırlar.

Kayın hısımlığında hısımlık evlilik akdi ile başlar fakat bu evliliğin bitmesi ile ortadan kalkmaz.

Türk Medeni Kanunu
"MADDE 18 - Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.
Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.
"