Tüzel kişilikleri ilk mahalli idare seçimlerinde sona erecek olan Belediyeler, 2013 yılına ait kesin hesap cetvellerini ve faaliyet raporlarını bağlanacağı Belediyeye veya İl Özel İdaresine kapanma işlemi gerçekleşmeden önce vermeleri gerektiği düşüncesindeyiz. Bu yüzden bu durumdaki idarelerin kesin hesap cetvellerini 2014 yılı başında hazır hale getirmeleri zaman açısından faydali olacaktır.