2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan ve tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülecek olan belediyelerin listesi


Liste