- Su hizmetleri
- Katı atık depolama ve bertaraf
- Toplu Ulaşım Hizmetleri
- Yolcu ve yük terminalleri
- Mezbaha
- Mezarlıklar
- İtfaiye
- Toptancı Halleri

hizmetleri Büyükşehir veya bağlı kuruluşlara devredilecektir.