Değişen Emekli Kesenekleri Ö.H.T. Oranının Bordro Parametlerine Tanıtılması

Ana Menüden Memur Modülüne Girilerek Resimde görüldüğü şekilde Yıl:2015 Dönem 9 seçilerek Özel Hizmet Tazminat Oranı bölümündeki oranlar değiştirilerek kayıt yapılacaktır.

Resim